2022.08.30.

Kultkikötő Kápolnatárlatok

Hagyományainkhoz hűen 2022-ben is izgalmas kiállításokkal várjuk látogatóinkat. A festői környezetű balatonboglári Vörös és Kék kápolnában egész nyáron kortárs magyar művészek alkotásait tekinthetik meg a látogatók. A kiállítások kurátora Dr. Géger Melinda művészettörténész, a kortárs magyar képzőművészet – azon belül is a somogyi képzőművészet – avatott ismerője.

Június 17. – július 9.
Szőke György festőművész és Deák Németh Mária grafikusművész kiállítása
A Balatonboglárhoz közel élő művészek munkássága a természeti világ absztrakcióba forduló, de végletekig elvonatkoztatott formáiból táplálkozik. Szőke György képeinek alapmotívumát egy-egy szabadon áradó, különös érzékenységgel kialakított gesztus képezi. Az amorf, organikus folyamatokban a változó és az állandó, a tudatos és a tudatalatti között feszülő hidakat keresi. Balatoni művészként szűrője és tükre egy senki számára nem érthető, inkább érezhető világnak. Deák Németh Mária sötét-világos kontrasztokra épülő organikus formái nem a természetközeli látványból, hanem a tudatalatti belső világából, a lélekállapotokból indulnak ki. A beavatkozások nyomán táji látomásaiban különlegesen dús felületeket, textúrákat hoz létre. Az újvidéki születésű művész alkotásainak – a megélt délszláv háború nyomán – alapvető sajátossága a drámai hangvétel.

Július 15. – augusztus 14.
Radák Eszter, illetve Szlávik Barbara és Kaszás Konrád festőművészek kiállítása
Radák Eszter a kortárs magyar művészet egyik legeredetibb és legsikeresebb alkotója, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója. Művein a változatos világ különböző helyszínei Rippl-Rónait idéző kontúrokkal, harsány és pasztózusan megfestett színmezőkkel válnak játékos, érzékien dús élménnyé. Alkotásaiból egyidejűleg árad szarkasztikus humor és életöröm. Szlávik Barbara és Kaszás Konrád is Radák Eszter tanítványa volt a Képzőművészeti Egyetemen. Szlávik Barbarát geometrikus struktúrákra alapozott festészetében főként az érzékeltetés és annak folyamatai, a befogadó fél érzékelési tartományának manipulálása foglalkoztatja. Kaszás Konrád az absztrakt formákat úgy tölti fel színekkel, hogy az különleges optikai hatásokat keltsen. Színei hol kiegészítik vagy felerősítik, hol kioltják egymást.

Augusztus 19. – szeptember 16.
Várhelyi Tímea és Szüts Miklós festőművész kiállítása
Várhelyi Tímea csendéleti világa egy metafizikus tér, amelyben kevés számú tárgyi motívum a maga különös, egzotikus formájában, egymástól is elszigetelten létezik vagy enyészik el. Az álomszerű hangulatot kísérő enyhe melankólia nem komor, inkább sejtelmes transzcendenciába forduló létélmény, melyben az egyensúlyállapot elérésére törekszik. Szüts Miklós alkotásai meditatív hangulatú tájakat ábrázolnak: a feketére hangolt terekben végtelen messzeségbe terülő, tágas horizontok, hegyek-vizek romantikus ihletettségű, ugyanakkor drámai és fenséges találkozásainak vagyunk tanúi. Elvont tájképein univerzálissá teszi a megragadott pillanatot és olyan meditatív hangulatot teremt, melyet a közép-európai hontalanság és otthonkeresés is átszínez.

A Kápolnatárlatok mellett Balatonboglár július 25. és 31. között egy több napos, workshoppal egybekötött Kékfestő Szimpóziumnak is otthont ad majd, melyen a résztvevők arra keresik a választ, hogyan értelmezhető újra egy fontos kézműves hagyomány a kortárs művészetben. A szimpózium a népi iparművészet egy különleges technikája, a kékfestés alkalmazásának lehetőségeit járja körül. A program során – mely tíz képző- és iparművész közreműködésével zajlik majd – a téma iránt érdeklődő balatonboglári közönséget is örömmel bevonják az eseményekbe, akár hallgatóságként, akár aktív részvevőként.

Jegyvásárlás