ÁSZF - Jogi információk

https://kultkikoto.hu/wp-content/uploads/2023/11/decor_birds.svg

Általános szerződési feltételek

Hatályos 2024. január 1. napjától

1. Általános rendelkezések:

Jelen ÁSZF tartalmazza a Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által a Szolgáltató játszóhelyein bemutatásra kerülő produkciókra érvényes jegyeinek és bérleteinek értékesítésére, valamint a Szolgáltató és a Vevő/Látogató között az előadás kapcsán létrejött jogviszonyra, így a Jegyekkel és Bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket.

1. A Szolgáltató adatai:

   • A szolgáltató neve: Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft.
   • Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 6. V/3.
   • Cégjegyzék száma: 01-09-197888 (Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.)
   • Adószáma: 25068391-2-42
   • Telefonszáma: +36 30 66 55 989
   • E-mail címe: [email protected]
   • A www.kultkikoto.hu weboldal üzemeltetője: Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft.

2. A Szolgáltató, annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Vevő/Látogató egyszerű hozzáféréssel megismerhesse, a kinyomtatott jegyen/bérleten minden esetben feltünteti az ÁSZF teljes szövegének internetes elérhetőségét.

3. A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Szolgáltató, mind a Vevő/Látogató az előadásra szóló Jegy megvásárlásával vagy más jogcímen történő megszerzésével (a továbbiakban: „jegyvásárlás”) a jegyvásárlás időpontjától kezdve kötelező érvényűnek fogadja el.

4. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által értékesített Jegyekre és Bérletekre, illetve a Szolgáltató által bemutatott Előadások megtekintésére, illetve a Játszóhelyein megtartott Előadásokra és Produkciókra terjed ki.

5. Az ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései vonatkoznak azokra az esetekre is, amikor a Vevő/Látogató értékesítésre vonatkozó szerződés alapján a Szolgáltató által megbízott harmadik féltől (például Interticket Kft. vagy bizományos jegyértékesítő) vásárol jegyet, bérletet a Szolgáltató Előadására/Produkciójára.

2. Fogalmak

1. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Szolgáltató a produkcióira érvényes Jegyek és Bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, a jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vevő/Látogató részéről kötelező.

2. Jegy, Belépőjegy, Bérlet: a Szolgáltató által vagy a Szolgáltató szervezésében megvalósuló Produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.

3. Előadás/Produkció/Rendezvény: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása.

4. Játszóhely/Rendezvényhelyszín: a Szolgáltató által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol az Előadásra vonatkozó Jegy vagy Bérlet érvényesítésével az Előadás megtekinthető.

5. Vevő: a Szolgáltató által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy.

6. Látogató: az érvényes Jegyet vagy Bérletet előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy.

3. A szerződés tárgya

1. A Szolgáltató által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált Jegyek és Bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a Jegyen vagy Bérleten olvashatók, továbbá megvásárlásuk és felhasználásuk általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

2. A Szolgáltató által vagy a Szolgáltató szervezésében megvalósuló Előadásokra/Produkciókra a Szolgáltató érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet Jegyeket vagy Bérleteket vásárolni.

4. Vételár és fizetési feltételek

1. A vételár a Jegyeken és Bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett bruttó ár, mely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A Szolgáltató minden Előadásnál/Produkciónál közzéteszi a vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan meghatározni.

2. Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat:

  • a Szolgáltató honlapján (www.kultkikoto.hu),
  • telefonon, vagy személyesen a Szolgáltató jegyértékesítési pontjain (a játszóhelyek jegypénztáraiban, továbbá a Szolgáltató javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személyeknél.

3. A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén készpénzzel vagy bankkártyával történhet (amennyiben a Szolgáltató mindegyik lehetőséget biztosítja – az erről szóló tájékoztatás előzetesen történik, mely Előadásonként/Produkciónként kerül meghatározásra), melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A Szolgáltató technikai akadályok miatt adott napon megtagadhatja a bankkártyás fizetés elfogadását.

4. A Vevő a vásárlás végén papír alapú Bérletet vagy papír alapú Jegyet kap (interneten történő vásárlás esetén elektronikus úton, a vásárlás során megadott e-mail címére kapja meg jegyét vagy bérletét), melyet a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni.

5. 3 éves kor alattiak számára nem kell jegyet vásárolni.

  • A Szolgáltató által szervezett felnőtteknek szóló Előadásokra/Produkciókra 3 éves kor alattiak számára nem kell jegyet vásárolni. Ezen előadásainkat 14 éves kor alatt nem ajánljuk, egyedi korhatári megjelölés felől az adott Előadás/Produkció adatlapján tájékozódhat.
  • A Szolgáltató által szervezett gyerekeknek szóló Előadásokra/Produkciókra 1 éves kor alattiak számára nem kell jegyet vásárolni.

6. A Szolgáltató által fizetésre elfogadott utalványokról a Vevő a Szolgáltató jegypénztárában, illetve a Szolgáltató honlapján tájékozódhat. A Szolgáltató technikai akadályok miatt adott napon megtagadhatja utalványok elfogadását.

5. Jogok és kötelezettségek

1. Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az Előadás/Produkció kezdetekor a megtekinteni kívánt Előadásra/Produkcióra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét vagy Bérletét köteles annak érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.

2. A jegy szabadon átruházható. A Vevő kijelenti, hogy a belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató által közzétett ÁSZF-ét megismerte és elfogadta.

3. Amennyiben a Jegyen más nem kerül feltüntetésre, a Jegy az azon feltüntetett Előadásra/Produkcióra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

4. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegy vagy Bérlet pótlására/elfogadására nincs lehetőség.

5. A belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet. Azonban a Látogató késése, vagy egyéb okból történő távolmaradása esetén a jegyet nem áll módunkban visszaváltani.

6. A belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató vagy a rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegy felmutatójától az Előadásra/Produkcióra történő belépést megtagadhatják, illetve a rendezvényhelyszín területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vevő semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

7. Bizonyos belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (lásd Kedvezmények: https://kultkikoto.hu/jegyinfo/kedvezmenyek/)

   • A jogosultság meglétét a szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Szolgáltató a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára.
   • A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy vásárlója illetve a belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

8. Az érvényes Jeggyel, Bérlettel rendelkező Látogató jogosult az adott Előadás/Produkció játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.

   • Bizonyos esetekben a belépőjegyek a rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.
   • A Szolgáltató az egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni.

9. Az Előadást/Produkciót mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a biztonságos lebonyolítás érdekében, azonban a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő Látogató miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt Előadás/Produkció még érvényes belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

10. A Látogató a Jegyén, Bérletén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni, amennyiben ez előzetesen meghatározásra kerül. Érkezési sorrendes nézőtérre meghirdetett Előadás/Produkció esetén a Vevő/Látogató az érkezés sorrendjében foglalhat helyet a nézőtéren. A megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását. Amennyiben a Látogató a helyét nem találja, úgy köteles az ültetők segítségét igénybe venni.

11. Az Előadásra késve érkező Vevő/Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el.

12. A Szolgáltató előadásait minden Vevő/Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a Játszóhely helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet.

13. Az Előadásról/Produkcióról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen Látogató rögzítésre kerülhet; Látogató ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

   • Az Előadás/Produkció alatt a Látogató által kép- és hangrögzítő eszközök, valamint mobiltelefonok használata szigorúan tilos. Amennyiben munkatársaink azt tapasztalják, hogy ezen tilalmakat – különösen a mobiltelefonok bármilyen célú használatának tilalmára vonatkozó szabályt – a Látogató megszegi, jogosultak a Látogatót a nézőtér elhagyására kötelezni. Ebben az esetben a Látogató sem a Jegy árának visszatérítésére, sem egyéb kompenzációra nem jogosult.

14. A részvételi feltételeket, a rendezvény illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Szolgáltató az Előadás/Produkció biztonságos lebonyolítása, illetve a Játékhelyén tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

15. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a Szolgáltató dolgozóinak utasításait, valamint a Játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Szolgáltató dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

16. A Játszóhelyekre biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat (pl. esernyőt), továbbá a nézőtérre ételt és italt bevinni tilos. A Játszóhely területén csak a helyszínen vásárolt étel és ital fogyasztható.

17. A Játszóhely területén elhagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

18. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a nézőtér megnyitása előtt lefoglaljanak nézőtéri helyeket technikai, biztonsági, művészi, vagy egyéb céllal. A lefoglalt helyek elfoglalása/átpakolása esetén a Szolgáltató munkatársai jogosultak a Vevő/Látogató átültetésére.

19. A Szolgáltató a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja.

6. Az elállás joga

1. A Szolgáltató a megvásárolt Jegyeket és Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jog, illetve felmondási jog nem gyakorolható, ha a szolgáltatás egy meghatározott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő jegyértékesítés tekintetében nem alkalmazandó a Kormányrendelet 20. §-a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog.

2. A Jegyek visszaváltására műsorváltozás és az Előadás elmaradásának esetében van lehetőség.

3. Amennyiben az időjárás miatt egy előadást meg kell szakítani, megtartottnak minősül a Produkció a következő esetekben:

   • ha van szünet az előadásban, akkor az első felvonás végeztével (több szünetes előadás esetében is)
   • szünet nélkül játszott előadás esetén, ha már lement az előadás fele

4. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni az Előadást/Produkciót, amennyiben az Előadás/Produkció több mint fele rendben megtartásra került, illetve az Előadás/Produkció kezdése a tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni.

5. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Előadás/Produkció esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt/Látogatót tájékoztassa és a Jegyek visszaváltását elősegítse. A visszaváltás a Jegy teljes bruttó árán történik, a Jegy árán felül a Szolgáltató semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles.

6. Vevő tudomásul veszi, hogy Előadás/Produkció elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Szolgáltató dönti el és annak megvalósulásáért a Szolgáltató a felelős.

7. Az előadás elmaradása esetén, a Szolgáltató az előadás elmaradásának tényéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előadás megkezdése előtt 1 órával értesítést tesz. Amennyiben a Vevő a Jegy vásárlása során megadja az e-mail címét, úgy erre az e-mai címre a Szolgáltató a fenti határidővel közvetlenül is értesítést küld. Amennyiben a Szolgáltató honlapján a változásról szóló közlés hitelt érdemlően megtörtént, úgy a közlemény megvalósultnak tekintendő. A felhívás nem ismeretéből eredő kárigény a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető.

8. Amennyiben az Előadás/Produkció elmaradását a vis major (pl. közlekedési, időjárási, egészségügyi, technikai vészhelyzet) körülmény okozza, és nem elvárható, hogy a körülményt a Szolgáltató elkerülje, a Szolgáltató a Jegyeket az 5.14. pont szabályai szerint visszaváltja, azonban a Vevő/Látogató a Jegy árán felül egyéb igény (kártérítés, sérelemdíj stb.) érvényesítésére nem jogosult.

9. A szabadtéri játszóhelyszín esetén a Szolgáltatónak lehetősége van esőnapot vagy esőhelyszínt meghirdetni.

   • Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Szolgáltató bármikor dönthet úgy, hogy az Előadást/Produkciót az esőnapon tartja meg.
   • Amennyiben az esőhelyszín meghirdetésre került, a Szolgáltató bármikor dönthet úgy, hogy az Előadást/Produkciót az esőhelyszínen tartja meg.

A Szolgáltató e döntésről a Vevőt a rendelkezésére álló fórumokon (kultkikoto.hu, facebook.com/KULTKIKOTO, jegy.hu) keresztül haladéktalanul tájékoztatja.

10. Vevő tudomásul veszi, hogy az Előadás/Produkció esőnapon vagy esőhelyszínen való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog.

7. Adatvédelem

1. A Szolgáltató az értékesítés során birtokába jutott adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletének („Rendelet”) szabályai szerint kezeli. A Szolgáltató részletes adatvédelmi tájékoztatóját és az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást a https://kultkikoto.hu/kultkikoto/adatvedelem/ webcímen érheti el.

2. A Vevő a Bérlet vagy a Jegy megvásárlása során személyes adatait nem köteles megadni. Amennyiben a Vevő értesítési címet (e-mail) nem ad meg, úgy lemond arról a lehetőségről, hogy őt a Szolgáltató az Előadás elmaradásáról, időpontjának vagy helyszínének változásáról vagy egyéb szempontból fontos körülményről közvetlen és azonnali értesítésben tájékoztassa.

3. Amennyiben a Vevő feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

8. Panaszkezelés

1. A Vevő/Látogató a jegy- és bérletértékesítéssel, illetve az Előadással kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen, elérhetőségeken jelezheti:

   • A szolgáltató neve: Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft.
   • Telefonszáma: +36 30 66 55 989
   • E-mail címe: [email protected]

2. A Vevő/Látogató a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vevő/Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek/Látogatónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek/Látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vevőnek/Látogatónak megküldi, elsősorban a Vevő/Látogató által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vevőt/Látogatót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

4. Az illetékes béléltető testületek adatai ide kattintva érhetők el.

5. Online vitarendezési platform

   • Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
   • Ha Vevő panaszt kíván tenni a Szolgáltató által kínált szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
   • A portálon Vevő és a Szolgáltató közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
   • Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető el.

9. Jegyirodákkal kapcsolatos információk:

https://kultkikoto.hu/jegyinfo/#jegyirodak

10. Záró rendelkezések:

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

————————————

További információért hívják a KULTKIKÖTŐ információs telefonszámát: (+36 30) 66 55 989 vagy írjanak a [email protected] e-mail címre.

Online jegyvásárlással kapcsolatos problémák esetén kérjük, keressék az INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t:

Ügyfélszolgálatuk elérhető a Jegy.hu oldalain megtalálható chat-en keresztül, élőben munkanapokon 9-től 20 óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 10-től 19 óráig.

E-mail: [email protected]

 

Jegyvásárlás