2023.06.01.

Kultkikötő Kápolnatárlatok

Akárcsak az elmúlt években, 2023 nyarán is különleges kiállításokkal várjuk látogatóinkat a festői környezetű balatonboglári Vörös és Kék kápolnában. Idén is elismert művészek mondtak igent arra a felkérésünkre, hogy benépesíthessük alkotásaikkal a neogótikus kápolnák falait. A tárlatok kurátora Géger Melinda művészettörténész, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum tudományos munkatársa, a kortárs magyar képzőművészet avatott ismerője.

2023. június 16. – július 9.
Profán mítoszok – Horváth János Milán festőművész és Vén Zoltán grafikusművész kiállítása
Egy grafikus és egy festőművész egymáshoz szorosan kapcsolódó kiállítása, melynek „képmeséiben” tipizált karakterek, a klasszikus kultúrtörténet szereplői, mitikus alakjai jelennek meg – hol humorosan groteszk, hol sodró drámai szenvedéllyel.

Horváth János Milán festőművészi munkássága linómetszetekkel indult, néhány év után tért rá a különös érzékenységű pasztellképekre. Képi világára alapvetően hatott a francia szimbolizmus és gyakran jelenít meg mélylélektani élményeket. A „szubjektív historizmus” egyik jellegzetes képviselője, aki konok következetességgel járva egyéni útját, nem kapcsolódott semmiféle művész-csoportosuláshoz. Festői megformálásában és ikonográfiában a hagyományokhoz való erős kötődés jellemzi. Erőteljes színekkel, hatalmas érzelmi energiákat közvetítő gesztusokból építkezik. Egyszerre modern és klasszikus: művészetében az emberi sors klasszikus korokat idéző, mitikus dimenziók révén válik a ma embere számára is átélhetővé.

Vén Zoltán grafikusművész a magyar kisgrafika elismert mestere, művelődéstörténész, költő, író, mitológiakutató. Klasszikus eljárással készít rézmetszeteket. Változatos és humoros alkotásain az európai műveltség minden ága, a magyar történelem és hiedelemvilág, valamint az általános jó és rossz emberi vonások egyaránt képviselve vannak. Újraértelmezi a művészeti korokat, stílusokat, és a múlt formavilágába bújva egyben korunk jelentős eseményeit is megörökíti. Művészete egyszersmind hagyományos és modern, sajátos vénzoltáni humorral átitatva, amely a szelíd iróniától a groteszk érintésével a végletes szarkazmusig ível.

2023. július 14. – augusztus 13.
Magyar Tenger Társasüdülő – Weiler Péter és a Balaton Offseason közös tárlata
Weiler Péter festőművész és a Balaton Offseason Instagram-oldalt működtető fotós, Bartha Dorka izgalmas művészi kollaborációra szövetkeztek. A balatoni épített környezetet dokumentáló fotók alapján Weiler Péter új műalkotásokat készít, melyek az 1989-es rendszerváltó nyár eseményeit és a kor hangulatát idézik meg.

Bartha Dorka a szezonon kívül egy retró Csepel biciklivel járja a tó alvó településeit, hogy téliesített nyaralókat, bezárt lángossütőket, restiket és emberek nélküli strandokat fotózzon. A Balaton ritkán látott, de mégis szép arcát dokumentálja, a nyári zsivajon túli nyugalom és a csend hatja át a képeit.

Weiler Péter művészetének is egyik központi témája a Balaton, ahol az összes gyerekkori nyarát töltötte. Gyerekkori nyarai közül az 1989-es volt számára a legemlékezetesebb, mert a rendszerváltás, a német újraegyesítés politikai szelét a társas üdülőkben, kempingekben, strandokon lehetett a leginkább átérezni. Egy különös egyvelege volt ez egy szokásos balatoni nyárnak és a világtörténelmi fordulópontnak. Új képeivel a szabadság, mint eszme és a nyár által kínált szabad hétköznapok között keresi a párhuzamot.

Jegyvásárlás