ÁSZF – Jogi információk

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A belépőjegy szabadon átruházható. A vásárló kijelenti, hogy a belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

2. Amennyiben a belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a belépőjegy az azon feltüntetett rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, illetve a jegyen feltüntetett számű főt.

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült belépőjegy pótlására/elfogadására nincs lehetőség!

3. A belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet. Azonban a néző késése, vagy egyéb okból történő távolmaradása esetén a jegyet nem áll módunkban visszaváltani.

4. A belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a szolgáltató, a rendezvényszervező, vagy a rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegy felmutatójától a rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a szolgáltatóval szemben.

5. Bizonyos belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre.

A jogosultság meglétét a szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy vásárlója illetve a belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

6. Bizonyos esetekben a belépőjegyek a rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

7. A rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a rendezvény még érvényes belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

8. A rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a szolgáltató felé semmilyen igényt.

9. A részvételi feltételeket, a rendezvény illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a rendezvényszervező a rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

10. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a nézőtér megnyitása előtt lefoglaljanak székeket a Kultkikötő vendégei, művészei részére. A lefoglalt helyek elfoglalása/átpakolása esetén a Kultkikötő munkatársai jogosultak a nézők átültetésére.

11. A rendezvények többségében a rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a rendezvényben történt kisebb, vagy indokolt változtatásra.

12. A megvásárolt jegyeket nem áll módunkban visszaváltani, kivéve a produkció elmaradása esetén!

Amennyiben az időjárás miatt egy előadást meg kell szakítani, megtartottnak minősül a produkció a következő esetekben:

– ha van szünet az előadásban, akkor az első felvonás végeztével (több szünetes előadás esetében is)

– szünet nélkül játszott előadás esetén, ha már lement az előadás fele

Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a rendezvényt, amennyiben a rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a rendezvény kezdése a rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni.

13. Tájékoztatjuk nézőinket, hogy az előadás zavartalan megtekintésének biztosítása érdekében a nézőtérre esernyőt felvinni TILOS.

Eső esetén nézőink részére költségtérítés ellenében esőkabátot biztosítunk!

14. A szabadtéri rendezvényhelyszín következtében a rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a rendezvényt az esőnapon tartja meg. A rendezvényszervező e döntésről a vásárlókat a rendelkezésére álló fórumokon (kultkikoto.hu, facebook.com/KULTKIKOTO, jegy.hu) keresztül haladéktalanul tájékoztatja.

A vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog.

15. A rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a vásárló tudomásul veszi, hogy a rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a rendezvényszervező a felelős.

16. Amennyiben sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a vásárló, illetőleg a szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

További információért hívják a KULTKIKÖTŐ jegyinformációs telefonszámát: (+36 30) 66 55 989 vagy írjanak az jegy@kultkikoto.hu e-mail címre.

Online jegyvásárlással kapcsolatos problémák esetén kérjük keressék az INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t:

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

E-mail: interticket@interticket.hu
Telefonszám: +36 (1) 266 0000 / H-P 9-20 óráig
Munkaszüneti- és ünnepnapokon, amennyiben az aznapi előadásra szóló visszaigazolását nem kapta meg, vagy nem sikeres az online vásárlása, akkor a 06-30-29-29-253 telefonszámon kérhet segítséget. Az ügyeleti szám 10-19 óráig hívható.

Kapcsolódó tartalmak