Kultkikötő Rajzpályázat Gyerekeknek!

A Kultkikötő rajzpályázatot hirdet A Balaton keletkezése témakörben a 3-6 éves korosztály számára, a következő monda alapján:

Valamikor réges-régen élt Bakony erdejében egy hatalmas sárkány, akinek huszonnégy feje volt. Mind a huszonnégy fejéből lángcsóvák csaptak ki, ha nem kapta meg napi táplálékát: huszonnégy gyönyörű lányt. Egy napon aztán a környék legerősebb legényének, Balatonnak a mátkájára került sor: Nem, a mátkámat nem adom a szörnyetegnek, megvédem tőle az életem árán is!

Eltelt egy nap, eltelt kettő, három, a lány csak nem érkezett, és ezért az egész vidék zengett a sárkány üvöltésétől, beleremegtek a Bakony összes fái is. A tizenharmadik napon aztán a förtelmes állat tüzet okádva kitört barlangjából, és a földet kaparta. Szempillantás alatt hatalmas meder keletkezett, melyből forrás tört fel. Másnapra a hegyek aljában kis tavacska kéklett. A megdühödött sárkány követelte Balaton mátkáját. A legény elbúcsúzott mátkájától, mind két kezébe szablyát fogott, csónakba ült és átevezett a sárkányhoz: Ha közelembe jössz, az életeddel fizetsz, Balaton!

De a vitéz nem fordult vissza, és hamarosan ádáz küzdelem kezdődött. Hulltak a sárkányfejek, nagyot csobbant tőlük a víz, de a maradék fejek lángnyelvei mindig jobban égették az ifjú testét. Az utolsó levágott fejjel együtt Balaton is holtan zuhant a habokba. Az emberek egyik szeme nevetett, mert megszabadultak a zsarnoktól, a másik szemük sírt, mert elvesztették a hőst, és az ő tiszteletére elnevezték a tavat Balatonnak. A leány mátkája elvesztése miatt kedvese után ugrott. Most is a tó mélyén fekszenek csendesen, örök nyugalomban.

A Kultkikötő üzemeltetője, az Összpróba Alapítvány a pályázatra a fent leírt mondának a képi megelevenítését várja a gyerekektől. Rajzaikban megörökíthetik a monda alapján elképzelt keletkezését a Balaton világának.

Pályázati feltételek:

Rajzok bármilyen kézi technikával készülhetnek (vízfesték, ceruza, zsírkréta stb.)

Pályázni a 3-6 éves korosztályból lehet.

Egy pályázó maximum 3 darab, A4-es méretű alkotással pályázhat.

Az alkotás kiváló minőségben beszkennelve (minimum 300 dpi felbondásban) elektronikusan, vagy postán is megküldhető. Postai küldés esetén a hátoldalára kérjük, hogy írják fel a készítő nevét, életkorát, pontos postacímét, szülő telefonszámát, ill. email címét. E-mailes jelentkezés esetén ugyancsak kérjük az e-mailben megadni a készítő nevét, életkorát, pontos postacímét és szülő telefonszámát.

A pályázat nyertesének rajza a 2017-es Kultkikötő gyermek programfüzetbe felhasználásra kerül a Balaton keletkezése monda illusztrációjaként. Az Összpróba Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatra beküldött rajzokat más saját kiadványaiban, interneten külön díjazás nélkül felhasználja, és kiállításon bemutassa készítője nevének feltüntetésével.

A pályamunkák postán az 1077 Budapest, Wesselényi utca 6. címre az Összpróba Alapítvány nevére küldendők, e-mailben az iroda@osszproba.hu e-mail címre.

Beérkezési határidő: 2017. május 12.

Eredményhirdetés: 2017. május 17.

Díjazás:

I. Díj: Családi belépő (2 felnőtt 2 gyerek) 3 db balatonföldvári, balatonboglári vagy balatonfenyvesi Kultkikötő gyerekelőadásra

II. Díj: Belépő 2 fő részére 2 db balatonföldvári, balatonboglári vagy balatonfenyvesi Kultkikötő gyerekelőadásra

III. Díj: Belépő 2 fő részére 1 db balatonföldvári, balatonboglári vagy balatonfenyvesi Kultkikötő gyerekelőadásra

A díjazottakat email-ben értesítjük.

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése. A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti. A pályázat beadásával a pályázó eláll minden további követeléstől a pályamunkájával kapcsolatban.

Az Összpróba Alapítvány fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen szabályzat módosításának közzétételével a rajzpályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa.

Kapcsolódó tartalmak